OM OSS / KLUBBHÅNDBOK / FORKORTELSER

Forkortelser ord og uttrykk i Rotary

Attendance Report
Fremmøterapport som alle klubber må sende distriktsguvernøren hver måned.

CEEMA
Forkortelse for «Continental Europe, Eastern Mediterranian and Africa». Norge hører til denne regionen.

Club Assembly
Klubbsamråd - Møte for alle klubbens ledere og komitéformenn for å drøfte klubbens aktiviteter.

Convention
Årlig internasjonalt møte for R.I. Valg av R.I.-President, styremedlem distriktsguvernører.

Council on Legislation
Lovrådet i Rotary - Den lovgivende forsamling. Holdes hvert 3. år, med deltakere fra alle Rotary Internationals 530 distrikter.

District Assembly
Distriktssamlingen (DS) - Årlig møte for innkommende klubbpresidenter, sekretærer, komiteformenn og andre. Informasjon og motivasjon i distriktene.

District Conference
Distriktskonferansen (DK) - Årlig møte over 2-3 dager for distriktets medlemmer med ledsagere med faglig og sosialt program med festlig samvær.

Gosrep (Governors representative)
Guvernørens representant i forarbeidet til etablering av ny klubb.

Group Study Exchange (GSE)
Rotarys program for gruppestudieutveksling. Gjelder bare unge mennesker fra yrkes- eller foreningsliv som ikke er Rotary-medlemmer.

Handicamp Norway
Internasjonal sommerleir for fysisk funksjonshemmet og funksjonsfrisk ungdom
i alderen 18-23 år. Holdes hvert annet år.
Honorært Medlem
Æresmedlem. Person som opptrer og arbeider i tråd med Rotarys idealer, og derfor er utnevnt til æresmedlem i en eller flere klubber.
Manual of Procedure
Bok med lover og regler.

Past District Governor (PDG)
Tidligere distriktsguvernør.

Past President (PP)
Tidligere klubb-president.

Paul Harris Fellow (PHF)
Æresbevisning utdelt av klubb eller distrikt for å hedre rotarianer eller ikke-rotarianer for sitt virke i Rotary, eller for samfunnsganglig arbeid.

Presidents-Elect Training Seminar (PETS)
Treningsseminar for innkommende klubb-presidenter.

RI
Forkortelse for Rotary International.

Rotaract
Klubb for unge voksne» i alder 18-30 for å utvikle ledere og tjenestevillige samfunnsborgere. (Igangsatt av en Rotary-klubb).

Rotary Youth Leadership Award - RYLA
Rotarys lederskapskurs for ungdom.

Sone
Betegnelse på samling av flere distrikter.RI´s 530 distrikter er fordelt på 34 soner. Alle norske distrikter tilhører sone 16.

TRF
Forkortelse for The Rotary Foundation.

Youth Exchange
Rotarys program for ungdomsutveksling.

YEO = Youth Exchange Officer
Ansvarlig leder for ungdomsutveksling i klubb.

Annual Giving
Bidrag til The Rotary Foundation
APF Annual Program Fund
CEEMA Continental Europe, Eastern Mediterranean and Africa.
CICO Club Internet Communication Officer
COL Council on Legislation - Lovrådet
CRFO Club Rotary Foundation Officer
DCSC District Community Service Chairman
DDF District Designated Fund - Distriktsfondet
DG District Governor
DGE District Governor Elect
DGN District Governor Nominee
DGSEC District Group Study Exchange Chairman
DICC District Internet Communication Coordinator
DICO District Internet Communication Officer
DLP District Leadership Plan
DMDC District Membership Development Chairman
DRFC District Rotary Foundation Committee
DRFCC District Rotary Foundation Committee Chairman
DSG District Simplified Grants
DTFC District Task Force Coordinator
DVSC District Vocational Service Chairman
DWSA District Web Site Address
DYEO District Youth Exchange Officer

GETS Governors Elect Training Seminar
GRSP Georgia Rotary Student Program
GSE Group Study Exchange

HM Honorary Member - æresmedlem

IAS International Ambassadorial Scholarship
IHP International Humanitarian Projects
Interact Klubb for ungdom, 14-18 år
IPDG Immediate Past District Governor
ITHF International Travel & Hosting Fellowship

MDYEO Multi District Youth Exchange Officer
MG Matching Grant
MOP Manual of Procedure

NORFO Norsk Rotary Forum
NORFOIN Norsk Rotary Forums Informasjonskomite

OD Official Directory RI

PDG Past District Governor
Per Capita Dues Medlemskontingent til Rotary International
PETS Presidents Elect Training Seminar
PHF Paul Harris Fellow
PP Past President

RCC Rotary Community Corps
Restricted Giving Øremerkede bidrag til RF og MG prosjekter
RF Rotary Foundation
RFCMS Rotary Foundation Citation for Meritorious Service
RFDSA Rotary Foundation District Service Award
RIBD Rotary International Board of Directors
RICP Rotary International Code of Policies
RIBI Rotary International in Great Britain and Ireland
RIMC Rotary International Membership Coordinator
ROTI Rotarians On The Internet
ROVE Rotary Overseas Vocational Exchange, 18-25 år
RRFC Regional Rotary Foundation Coordinator
RRVF Rotary Recreational and Vocational Fellowship
Rtn Rotarian
RTC - Rotaract Klubb for «unge voksne» 18 - 30 år
RV Rotary Volunteer
RYLA Rotary Youth Leadership Award

SHARE SHARE system (SHARE DDF)

WCS World Community Service
WCSPE World Community Service Projects Exchange
WF World Fund -Verdensfondet

YEO Youth Exchange Officer
YIR Yours in Rotary (e-post til andre rotarianere)

3H Grant Health, Hunger and Humanity Grants

Facebook

Møteinformasjon

Møtested: Kafeteriaen i Stokke Idrettshall
Adresse: Rørkollveien 3
Postnummer: 3160
Sted: Stokke
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Stokke Rotary Sundåsen